All Posts in Tag

اجاره ویلا

اجازه اقامت موقت یکساله در ترکیه

اجازه اقامت موقت یکساله در ترکیه با توجه به شرایط خاصی اعطا می شود که بطور کلی ما در این مقاله سعی میکنیم بصورت خلاصه و مفید برای شما توضیح دهیم . اصولا اجازه اقامت موقت یکساله در ترکیه پس از آنکه شما وارد خاک جمهوری ترکیه شدید اعطا می شود.