All Posts in Category

عمومی

در کدام شهر های جهان مسکن گران است؟

نقشه پراکندگی ۱۰۰ شهر گران جهان برای تامین مسکن منتشر شد. اطلاعات بلومبرگ در این باره نشان می‌دهد: ابرهزینه مسکن در ۱۰ شهر از کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آمریکا، خانه‌دار شدن برای ساکنان این شهرها را به رویا تبدیل کرده است. هنگ‌کنگ، گران‌ترین ابرشهر دنیا معرفی شده است. شاخص رتبه‌بندی شهرها در این گزارش،…

اجازه اقامت موقت یکساله در ترکیه

اجازه اقامت موقت یکساله در ترکیه با توجه به شرایط خاصی اعطا می شود که بطور کلی ما در این مقاله سعی میکنیم بصورت خلاصه و مفید برای شما توضیح دهیم . اصولا اجازه اقامت موقت یکساله در ترکیه پس از آنکه شما وارد خاک جمهوری ترکیه شدید اعطا می شود.