یکی از جاذبه‌های طبیعی رویان آبشار «حرام او» است با مقدار فراوان آب که از دل زمین به بیرون می‌ریزد در مسیر جاده اب پری قرار دارد و دارای آب خنک و گوارایی است و همیشه پذیرای جهانگردان زیادی در مسیر جاده است و دارای عناصر فضایی کوه و جنگل می‌باشد. این آبشار دارای امکانات پذیرایی و تفرجگاهی بسیار زیبایی برای میهمانان است. در مورد وجه تسمیه آن (به طور شفاهی) چنین نقل می‌شود که این آب به «حرم او» معروف است چون این آب از ارتفاعات سوردار و از پایین دست حرم امامزادهای که در آنجا دفن است به پایین سرازیر می‌شود و (او) در زبان طبری به معنی آب است و با ترکیب این دو معنی آبی که از حرم می‌آید را می‌دهد. این لفظ به مرور زمان به حرام او تغییر یافته است.