یوش از آن دسته از روستاهای تاریخی است که که از دیدنش سیر نمی‌شوید، اگر بخواهیم به طور دقیق درباره‌ی نام این روستا جستجو کنیم، تنها منبع موجود دهخدا است، وی این واژه را به ای صورت معنی کرده است: «یوش» به معنای تاریکی و تیرگی است و از آن جهت بر روی این روستا نام گذاری شده است زیرا هنگام غروب، درست در زمانی که خورشید با آسمان وداع می‌کند بخش عظیمی از این روستا را سایه فرا می‌گیرد و بخشی دیگر هنوز روشن است.

لازم به ذکر است یکی از دلایل مشهور شدن این روستا، وجود خانه‌ی زیبای «نیما یوشیج» است که همچون نگینی ارزشمند در این روستا می‌‌درخشد.